+45 46 19 52 53 info@skskraner.dk

Nyheder

InterForce tildeler SKS Kraner A/S fornem ære

November 2021

InterForce udklip smalt - Nyheder
Vi kan med stolthed fortælle, at vi har fået overbragt 2 skjolde fra InterForce til adm. direktør Eno Hausner, som et bevis på mange års medlemskab med 2 selskaber af InterForce.

InterForce er stiftet af forsvaret og arbejder for en stærk sammenhængskraft mellem erhvervslivet og forsvaret. Relationerne imellem erhvervslivet og forsvaret styrkes via fælles fokus på ansatte, som har ansvar både i erhvervslivet og hos forsvaret. Det sker ved at give disse personer optimale betingelser, så de kan bidrage med kompetencer begge steder. Det kan eksempelvis ske ved, at de ansatte bliver bevilget perioder af frihed til militær tjeneste.
Det kræver fælles forståelse og fleksible vilkår, så vi alle står stærkere – både i fredstid, i kriser og under konflikt, og det har vi i SKS støttet siden 2014.

”For øjeblikket har vi ingen ansatte, der samtidig har en kontrakt med forsvaret eller er frivillig i hjemmeværnet”, udtaler Eno Hausner. ”Det har vi tidligere haft, og jeg ser gerne nyansættelser, hvor dette vil være tilfældet. Det vil bestemt ikke vil være til ulempe for en ansøger”.