Døgnvagt +45 46 19 52 53 info@skskraner.dk

MONORAILS

Monorail-systemet består af én kranbane med en underkørende talje. Baneprofilet kan enten være et valset stålprofil (f.eks. IPE eller HEA profil), hvor løbekatten kører på oversiden af stålprofilet underste flanger, eller et lukket profil som ProfileMaster eller LIGHSTster (aluminium).

Løbekattene kan være manuelt skubbare til de lettere løfteopgaver, eller elektriske til de mere tunge løfteopgaver.

Fra 60 kg og op til 5 tons kan SKS Kraner A/S levere taljen som elektrisk kædetalje. Fra 1.600 kg og opefter som wiretalje.

Monorails anvendes ofte, hvor en byrde skal flyttes fra A til B, eller som en servicekran over større kraner, som f.eks. kraner til forbrændingsindustrien. Monotails kan udføres med kurver.

Kontakt os og hør om alle mulighederne!